Openbare vergadering met en voor de inwoners van Milheeze.

12/12/2016 (20:00) tot 12/12/2016 (22:30)
Dorpsoverleg Milheeze
Gemeenschapshuis "De Schans" Milheeze.
• Presentatie Website- Dorpsagenda door Toinne van Heuven. Alle verenigingen, organisaties en Stichtingen kunnen vrij hun activiteiten plaatsen op; agenda.dorpsoverlegmilheeze.nl. De dag voorafgaande wordt de activiteit automatisch geplaatst op facebook. En alle inwoners van Milheeze kunnen d.m.v. hun e-mailadres elke maand een volledig overzicht hiervan gewoon gratis thuisbezorgd krijgen. • Presentatie energiecollectief door Dré van de Nieuwenhof. • Vanuit de gemeente Gemert- Bakel zal wethouder Miranda de Ruiter aanwezig zijn. Mw. De Ruiter zal ingaan op en een toelichting geeft op een door het Dorpsoverleg voorgenomen gezamenlijk energiecollectief voor meer dan 600 huishoudens in Milheeze, Bakel en De Rips. • Bomenbeleid. • Planning ontwikkeling en woningbouw leegstaande leslokalen. • Presentatie door Ad Rijnen. Wijkagent Bakel- Milheeze- De Rips. • Ruud Boereboom, beambte Gemert-Bakel. De heer Boereboom gaat een toelichting geven inzake het hondenbeleid van de gemeente Gemert-Bakel.. • Speelvoorzieningen. Toelichting door Harry Verhoeven. De stand van zaken rond onze kinder speelterreintjes, aanpassingen en ontwikkelingen hierover. • Wisseling Bestuursleden. Deze avond nemen we afscheid van Dré van de Nieuwenhof en Harry Verhoeven.