Jaarvergadering CV de Veenmollen

18/05/2018 (20:30) tot 18/05/2018 (21:30)
Site-standaard
De Weijerij
Graag nodigen wij alle leden van CV de Veenmollen van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op vrijdag 18 mei a.s. aanvang 20.30 uur in De Weijerij. Agenda - Opening - Notulen jaarvergadering 2017 - Jaarverslag 2017 - Kasverslag 2017 - Bestuursverkiezing: - Aftredend en niet-herkiesbaar: Wesley Brouwers - Nieuwe kandidaten kunnen zich beschikbaar stellen tot een half uur voor aanvang van de jaarvergadering via een van onze bestuursleden. - Mededelingen - Rondvraag - Sluiting We hopen vele leden te mogen begroeten op onze jaarvergadering! Bestuur CV de Veenmollen.