HKK Bakel en Milheeze pakt uit op de Kerst- en Cultuurmarkt te Bakel.

10/12/2017 (11:00) tot 10/12/2017 (16:00)
Heemkundekring Bakel en Milheeze
Zaal: “Round-Up”, van de Poelstraat 13, 5761 BW Bakel
Naast de altijd sprekende films omtrent het inhalen van burgemeester Diepstraten en Opheij, het verhaal over de grenspalen binnen onze gemeente Bakel en Milheeze en een duidelijk gebiedende Dr. Wiegersma kun je ook de dorpsgenoot van de welbekende dokter uit Deurne, Grard Sientje, op zijn motor met zijspan, samen met zijn vele hondjes en liggend in het ziekenhuis diep in de ogen kijken. Daarnaast gaat Heemkundekring Bakel en Milheeze een aantal pas verworven foto’s vertonen van de leerlingen van de Willibrordusschool van het laatste kwart van de vorige eeuw. Hierbij verzoeken wij de inwoners van Bakel om eens te komen kijken of je de jeugd van toen nog herkent. Wij zijn namelijk op zoek naar de namen bij de poppetjes van toen. In samenwerking met: “De Stem van Bakel” en de gemeente Gemert-Bakel gaan we in de v.d. Poelstraat eveneens: “De Geborde Eik” tijdelijk in ere herstellen. “De Geborde Eik” was een eiken boom welke vroeger op het kerkplein stond aan de zijkant van het terras van De Gouden Leeuw van Sjoke van Thiel. Op deze boom werden door de Bakelse bewoners briefjes aangebracht om goederen te kopen, te verkopen of andere berichtjes achter te laten. Deze virtuele boom wordt opgesierd met foto’s/afbeeldingen van het kerkplein en omgeving uit het verleden, het heden en de toekomst. De bezoekers worden hierbij verzocht om op deze boom hun berichten over de toekomst van het Bakelse centrum achter te laten. Naast deze boom is ook nog het gedeelte van de echte boom waaraan Dr. Wiegersma, als hij in Bakel spreekuur hield, zijn paard aan vastbond aanwezig. De stalen ring hiervoor is, zoals je zult kunnen zien, door de tijd voor een groot gedeelte in de boom ingegroeid. Het DNA en de vingerafdrukken van Dr. Wiegersma zullen zeker nog op de stalen ring zitten.