Extra Algemene Ledenvergadering

09/11/2016 (21:00) tot 09/11/2016 (22:00)
Site-standaard
Weijerij
CV de Veenmollen houdt op 9 november a.s. een extra ingelaste Algemene ledenvergadering. Na enkele positieve gesprekken heeft het bestuur Kristel Sanders - van den Berkmortel bereid gevonden om de laatste vacante positie binnen het bestuur in te gaan vullen. Tijdens deze Algemene ledenvergadering wil het bestuur haar voordragen als nieuwe bestuurder. De vergadering vindt plaats in onze residentie De Weijerij en zal om 21:00 uur aanvangen. Alle leden zijn hierbij van harte uitgenodigd.