Dorpsoverleg Openbare Vergadering.

19/06/2018 (20:00) tot 19/06/2018 (22:00)
Dorpsoverleg Milheeze
Gemeenschapshuis "De Schans" Milheeze.
Agenda punten: *Klooster en De Berken. Mevr Annemiek de Ridder zal namens Goed Wonen aanwezig zijn en de heren Hans Verhappen en Marc van Ettinger zullen namens “Trend Zorg” aanwezig zijn. Zij gaan een toelichting geven op de huidige stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen rond De Berken en het gebruik van het voormalig klooster door Jeugdopvang. *Zorg en Welzijn. Martha v.d. Heuvel, dorpsondersteuner. *Speelvoorzieningen. Joost Meulendijks geeft een toelichting hoe om te gaan met en het in gebruik nemen van de vernieuwde en aangepaste speelvoorzieningen. *Website/Dorpsagenda/ Gemerts Nieuwsblad: Update door Roel Kanters. Een groot aantal verenigingen en organisaties in Milheeze maken inmiddels gebruik van de Dorpsagenda. Hierin kan men de evenementen en activiteiten op een naar geheel eigen manier en wens aan iedereen kenbaar maken.Er is zoveel te doen in Milheeze dat we met Gemerts Nieuwsblad in overleg zijn hoe al die activiteiten en evenementen op een goede en leuke manier ook in het Gemerts Nieuwsblad te plaatsen. Daar willen we ook graag met de verenigingen en organisaties in Milheeze van gedachten over wisselen. Dus kom daarover praten met ons. *Ruud Boereboom, ambtenaar beheer openbare ruimte Gemert- Bakel, komt een toelichting geven over de raadsbeslissing over de locatie van een honden uitlaatstrook in Milheeze. *Er is een wijkfoto 2017 gemaakt over Milheeze. Hierover wordt een korte presentatie en toelichting gegeven.