HKK-BM: Aan de boorden van de Peel: Door Simon van Wetten.

05/10/2022 (20:00) tot 05/10/2022
Heemkundekring Bakel en Milheeze
Zaal: “De Diepstratenzaal”, De Wilbertdries 42, 5761 CE, Bakel
Een lezing die een klein beetje is ingegeven door het feit dat we in 2016 de driehonderdste verjaardag van het Tractaet van Venlo vierden (dat over de verdeling van de Peel gaat), maar vooral geïnspireerd door de talloze verhalen uit met name Gemert, Bakel en Milheeze, soms uit Deurne, Aarle, Beek, Boekel, Boxmeer, Helmond en Venray, opgedoken in – vooral – het gemeentearchief van Gemert-Bakel, heb ik een keuze uit al die anekdotes verwerkt in deze lezing. Vóór de pauze beleven we de Peel zoals die in vroegere eeuwen beleefd en gebruikt werd. Het gedoe rond de grenspalen en het voortdurend gesjouw ermee leveren soms ronduit komische situaties op. Ook de turf, heideplaggen, schapen en bijenkorven die plots op andermans grondgebied blijken of lijken te staan, zijn goed voor heftige vervolggebeurtenissen. We doen mee met kleine revoltes tegen de dorpsbesturen, vinden ondanks de mist de weg terug dankzij mastbakens, leren de spelregels van het gebruik van de Peel uit ons hoofd, voeren een bijna honderdjarige oorlog vanwege zuur Peelwater, maken ruzie over de verdeling van een “Peels” losgeld, passen 920 passen af midden in de Peel, spelen er toneel, doen – ik zeg het met schaamte – aan vreemdelingenhaat tegenover Overpeelse mensen, stellen machtsmisbruik en de jacht op wolven aan de kaak en beleven zelfs een klassiek geval van joy-riding! Ná de pauze ondervinden we de ellende van “heircraght”, dat zijn alle nare daden van rondtrekkende legerbendes, die de Peel helaas niet écht ondoordringbaar vonden. Daarom waken we aan de dorpsgrens, knokken met de Cravaten, Hessen en Lorrainen, zoeken de heren legeraanvoerders op in hun winterkwartieren, krijgen te maken met rampzalige Fransen tijdens het Rampjaar, proberen NIET geronseld te worden, koesteren onze ‘sauvegardes’, worden belaagd door een zwerm Hollandse sprinkhanen, krijgen soldaten ingekwartierd, zijn aanwezig bij een gruwelijke executie, beleven een kerstverhaal in oorlogstijd, arresteren deserteurs en maken de Belgische Opstand mee. Heftig? Zeker. Een reden temeer om aanwezig te zijn! Entree: I.v.m. het 40-jarig bestaan van onze club: Gratis!!!. Inloop: vanaf 19.30u